28. Přední hlídka Royal Rangers

Křesťanská nezisková organizace pro děti a mládež uznaná MŠMT.

O nás

 28. Přední hlídka Royal Rangers v ČR

 Je křesťanskou organizací pro děti a mládež.Naší činností je organizace nízkoprahového klubu Tobi v Suchdole - royalové aktivity - hledání hodnot lidského života - sdílení - prevence nežádoucích jevů mezi dětmi ( drogy, šikana a pod.)

             Pořádáme pravidelné schůzky, výlety a expedice, pobyty v přírodě na letních táborech. Se svými členy účastníme akcí pořádaných naší mateřskou organizací Royal Rangers v ČR a spolupracujeme s ostatními Předními hlídkami RR.

             Pokud chcete zažít dobrodružství ve zdravém a bezpečném prostředí, poznat férové nové kamarády přijďte mezi nás.

- V současné době činnost v Suchdole pozastavena -

V případě potřeby kontaktujte

  velitele 28. Přední hlídky  Martin Švehla GSM: 739333658

 
28. Přední hlídka, Seifertova 449, 37901 Třeboň, @: 28.phrr@centrum.cz, GSM 739333658, IČO: 75090511, Č. Ú.: 220883669/0300